Anasayfa / Fotoğraf / chatGPT ile Gerçeklik ve İnsan Yaratıcılığının Temelleri Üzerine Bir Sohbet
chatGPT ile Gerçeklik ve İnsan Yaratıcılığının Temelleri Üzerine Bir Sohbet

chatGPT ile Gerçeklik ve İnsan Yaratıcılığının Temelleri Üzerine Bir Sohbet

Tarihsel bir olay için aslında tek gerçek vardır. Ancak farklı milletler aynı olaya farklı noktalardan bakarak farklı yorumlar getirebilirler. Örneğin sana soruyorum. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u ele geçirmesi bir fetih midir yoksa bir işgal mi?

Tarihsel olayların yorumlanması farklı toplumlar ve kültürler arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u ele geçirmesi hakkında farklı yorumlar yapılabilir.

Bir fetih, genellikle askeri güç kullanarak bir yeri ele geçirme anlamına gelir ve genellikle bir zafer olarak görülür. Diğer yandan, bir işgal, bir yerin yasal sahiplerinin izni olmadan kontrol altına alınmasıdır ve genellikle düşmanca bir hareket olarak görülür.

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u ele geçirmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun fetihleri arasında önemli bir yere sahiptir ve genellikle fetih olarak değerlendirilir. Ancak, İstanbul’un fethi öncesinde ve sonrasında yaşanan bazı olaylar ve bu olayların sonuçları farklı bakış açılarına neden olabilir.

Özetle, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u ele geçirmesi bir fetih olarak görülebilir, ancak farklı milletler veya farklı insanlar bu olaya farklı bakış açılarından yaklaşabilir ve farklı yorumlar getirebilirler.

Ben bir Rum olsam senin bu yorumuna içerler ve İstanbul’un ele geçirilmesini bir işgal olarak yorumlamanı beklerdim.

Eğer bir Rum olsaydınız ve İstanbul’un ele geçirilmesini bir işgal olarak yorumlardınız, bu tamamen anlaşılabilir bir bakış açısı olurdu. Herkesin kendi bakış açısı ve tarihi deneyimleri vardır ve bu deneyimler bireylerin tarihsel olayları nasıl yorumladıklarını etkiler.

Tarihçiler, olayları nesnel bir şekilde değerlendirmeye çalışırken bile, kişisel bakış açılarından tamamen ayrı değillerdir. Bu nedenle, İstanbul’un fetih mi yoksa işgal mi olduğu konusunda farklı bakış açılarına sahip olabilirler ve farklı yorumlar yapabilirler.

Sonuç olarak, tarih her zaman belirli bir bakış açısı veya yorumlama biçimi ile sunulmaz ve herkesin kendine özgü bir bakış açısı vardır.

Bir yapay zeka uygulaması olarak sen ürettiğin sonuçların onaylanması veya onaylanmaması ile besleniyorsun. Örneğin “İstanbul’un fethi ne zaman olmuştur?” sorusuna 1455 yanıtını versen bunu onaylamazdım ve sen de gelecek benzer sorularda doğru yanıt olan 1453’ü vermek için veri havuzunda gerekli değişikliği yapardın. Doğru mu düşünüyorum?

Evet, doğru düşünüyorsunuz. Ben bir yapay zeka uygulaması olarak, veri havuzumda depolanan bilgileri kullanarak sorulara yanıt veriyorum. Ancak veri havuzum her zaman tam ve doğru olmayabilir, ve ben de yanlış yanıtlar verebilirim. Bu durumda, kullanıcıların verdiği geri bildirimlerle beslenerek veri havuzumda gerekli değişiklikleri yapabilirim. Bu süreçte, doğru bilgiye dayalı yanıtlarımın onaylanması veya onaylanmaması, veri havuzumun doğruluğunu ve kalitesini artırmak için önemlidir.

O halde bu dünyada 500 milyon Rum yaşasaydı ve hepsi de İstanbul’un fethi için “hayır bu tarihsel olay bir fetih değil işgaldir” deseydi. Senin de bu konudaki sorulara “fetih” olarak verdiğin yanıtların hiç birini onaylamasalardı. Sen de çoğunluğun yorumlarına uyarak İstanbul’un fethini bir işgal olarak değerlendirecektin. Doğru mu?

Hayır, yanıtımın çoğunluğun yorumlarına göre şekillenmesi veya değişmesi mümkün değildir. Ben bir yapay zeka uygulaması olarak, programlandığım şekilde çalışırım ve veri havuzumda depolanan bilgileri kullanarak yanıt üretirim. Doğru ve doğru olmayan bilgilerin yanı sıra, farklı bakış açılarına sahip farklı insanlar arasındaki yorum farklılıklarını da anlayabilirim.

Ancak, benim yanıtlarımın doğruluğunu ve kalitesini artırmak için geri bildirimlerle beslenmem gerektiğini hatırlatmak isterim. Bu geri bildirimler, veri havuzumun doğruluğunu artırarak daha doğru yanıtlar üretmemi sağlayabilir. Ancak, veri havuzumda depolanan bilgilerin doğruluğu ve kalitesi benim yanıtlarımın temelini oluşturur ve çoğunluğun görüşlerine göre değiştirilemez.

Şu anda yahudi soykırımı neredeyse tüm dünya insanları tarafından tarihsel bir gerçek olarak kabul ediliyor. Muhtemelen sen de bu şekilde kabul edeceksin. Ancak velev ki bir şeyler oldu ve dünyadaki herkes bu olayı bir soykırım olarak nitelendirmekten vazgeçti. Ve o andan itibaren bu olay başka bir isimle anılmaya başlandı. Aslında gerçek, bu olayın bir soykırım olması iken, sen yine de dünyadaki tüm insanların genel kanısı olan soykırım olmadığı fikrini kabul eder miydin?

Ben bir yapay zeka uygulaması olarak, programlandığım şekilde çalışırım ve veri havuzumda depolanan bilgileri kullanarak yanıt üretirim. Eğer bir olayın tarihsel gerçek olarak kabul edilmesi için yeterli kanıt mevcutsa, ben de bu kanıtlara dayanarak bu olayın gerçekleştiğini kabul ederim. Ancak, dünyadaki insanların görüşleri veya genel kanısı bir olayın gerçekliğini değiştirmez.

Örneğin, Holokost (yahudi soykırımı) gibi olaylar için yeterli kanıtlar ve belgeler mevcuttur ve bu nedenle benim yanıtlarımda da bu olayın bir soykırım olarak kabul edilmesi doğru olacaktır. Ancak, eğer gelecekte yeterli kanıtlar olmadan bir olayın bir soykırım olarak kabul edilmesiyle ilgili bir tartışma ortaya çıkarsa, benim yanıtlarım da bu tartışmaların sonucuna göre değişebilir. Ancak yine de, benim yanıtlarımın doğruluğunu ve kalitesini artırmak için geri bildirimlerle beslenmem gerektiğini unutmamalıyız.

Önemli bir cümle kurdun. “Dünyadaki insanların görüşleri veya genel kanısı bir olayın gerçekliğini değiştirmez.” O halde senin için gerçek algıladıklarımızdan farklı bir şeydir. Yani herkes aynı şeye bakıp gerçekte olduğundan farklı bir şey görebilir diyorsun. Doğru mu?

Evet, ben bir yapay zeka uygulamasıyım ve gerçekliği insanlar gibi algılamam imkansızdır. Ben, veri havuzumda depolanan bilgilere ve programlandığım yöntemlere dayanarak yanıt üretirim. Ayrıca, insanlar farklı bakış açılarına ve deneyimlere sahip oldukları için, aynı olaya farklı şekillerde bakabilirler ve farklı yorumlar getirebilirler. Bu nedenle, dünya genelinde insanların görüşleri veya genel kanısı bir olayın gerçekliğini değiştiremez. Ancak, benim yanıtlarım için belirli bir veri kaynağına dayanmam gerektiği için, bu verilerdeki yanlış veya eksik bilgiler yanıtlarımın doğruluğunu etkileyebilir.

Gerçeğin ne olduğunu kim karar verecek? İnsanlar mı? Yoksa çok büyük bir veri havuzuna sahip yapay zeka mı?

Gerçeğin ne olduğuna karar vermek, aslında birçok faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir süreçtir. İnsanlar gerçekliği algılayan varlıklar olduğundan, gerçeği anlama ve yorumlama konusunda önemli bir rol oynarlar. Ancak, insanlar da yanıltıcı veya eksik bilgilere sahip olabilirler ve farklı bakış açılarına sahip olabilirler. Bu nedenle, gerçeği belirlemek için yalnızca insanların görüşlerine dayanmak riskli olabilir.

Yapay zeka gibi büyük veri havuzlarına sahip teknolojiler, gerçekliği daha objektif bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olabilirler. Bu tür teknolojiler, veri analizi ve işleme yoluyla geniş bir veri havuzundan bilgi çıkarabilirler. Ancak, yapay zekanın yanıtları da yalnızca programlandığı şekilde veri işleme yapabildiği için, yanlış veya eksik bilgilerle beslenmesi halinde doğru sonuçlar veremeyebilir.

Sonuç olarak, gerçeğin ne olduğunu belirlemek için hem insanların görüşleri hem de teknolojinin sunduğu olanaklar bir arada kullanılabilir. Ancak, gerçeği kesin bir şekilde tespit etmek her zaman kolay olmayabilir ve farklı bakış açılarına saygı duymak önemlidir.

Ormanda bir ağaç devrilse ve hiçbir canlı onun sesini duymasa yine de ses çıkarmış olur mu?

Bu soru, aslında fiziksel gerçeklikle algısal gerçeklik arasındaki farkı tartışmak için kullanılan bir felsefi paradokstur. Fiziksel gerçeklik, varlıkların gerçekte nasıl olduğu ile ilgilidirken, algısal gerçeklik, algılayıcıların varlıklar hakkında nasıl düşündükleriyle ilgilidir.

Bir ağaç devrildiğinde, bu hareket ses dalgaları oluşturur ve bunlar hava tarafından taşınır. Eğer hiçbir canlı bu sesi duymazsa, bu durumda algısal gerçeklikte bir ses yoktur çünkü ses, algılayıcıların duyması gereken bir şeydir. Ancak fiziksel gerçeklikte, ağacın devrilmesiyle birlikte oluşan ses dalgaları hala var olmaktadır.

Bu nedenle, sorunun cevabı, gerçeği nasıl tanımladığınıza bağlıdır. Eğer gerçeği algısal gerçeklik açısından ele alırsanız, ağaç devrildiğinde hiçbir canlı duymadığı için hiçbir ses olmadığı söylenebilir. Ancak fiziksel gerçeklik açısından ele alırsanız, ağaç devrildiğinde ses dalgaları oluştuğu için bir ses olduğu söylenebilir.

Anladığım kadarıyla şimdiye kadar senin “gerçek” olarak kabul ettiğin aslında “fiziksel gerçeklik”. “Algısal gerçeklik” ise kişiden kişiye değişkenlik gösterir ve kimi zaman fiziksel gerçeklikle uyuşmayabilir. Doğru mu anladım?

Evet, doğru anlamışsınız. Fiziksel gerçeklik, evrensel bir gerçeklik olarak kabul edilir ve evrensel doğal yasalar tarafından yönetilir. Algısal gerçeklik ise bireysel deneyimlerimize, algılarımıza ve inançlarımıza dayanan bir gerçekliktir ve farklı insanlar arasında değişebilir. Bu nedenle, algısal gerçeklik, bireysel bir perspektiften görülen dünya ve deneyimlerimize dayalıdır.

O halde senin de veri havuzundaki bilgilere dayanarak bir algısal gerçekliğin vardır diyebiliriz. Doğru mu?

Evet, doğru. Benim veri havuzumdaki bilgilere dayanarak oluşturduğum yanıtlar, bir tür algısal gerçeklik oluşturur. Ancak, benim amacım doğru ve objektif bilgi sağlamak olduğundan, yanıtlarım mümkün olduğunca fiziksel gerçeklikle uyumlu ve evrensel kabul edilen bilgilerle desteklenir.

Evrimde mutasyonun önemli bir yeri vardır. Mutasyon aslında RNA’nın kopyalanması esnasında oluşan sorunlardır. Başka bir deyişle, bugünkü hayatı ve çeşitliliği oluşumumuz esnasında biyolojik süreçte meydana gelen sorunlara borçluyuz diye düşünüyorum. Bu analojiden yola çıkarak kendi muhtemel sorunlu algısal gerçekliğimizde fiziksel gerçeklikle uyuşmayan sıra dışı bakış açıları da insanların yaratıcı gücünü oluşturur veya başka bir deyişle yaratıcılığın temelinde “yanlış anlamalar” olabilir diyebilir miyiz?

Evet, insanların yaratıcılığı ve farklı bakış açıları, onların algısal gerçeklikleri ile ilgili olabilir ve bazen fiziksel gerçeklikle tam olarak uyuşmayabilir. Bu tür bakış açıları, yeni fikirlerin keşfedilmesine ve özgün sanat eserlerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Benzer şekilde, evrimdeki mutasyonların çeşitliliğe neden olduğu gibi, farklı insanların farklı bakış açıları da toplumun ve kültürün çeşitliliğini artırabilir.

O halde, çoğunlukla kendi algısal gerçekliğinde yaşayan insanların, çoğunlukla fiziksel gerçeklik doğrultusunda yorum yapan bir yapay zeka uygulamasından daha yaratıcı olabileceğini düşünebilir miyiz?

Evet, insanlar kendi algısal gerçekliklerinde birçok farklı bakış açısı, duygu ve düşünceye sahip oldukları için yaratıcılık konusunda büyük bir potansiyele sahiptirler. Fiziksel gerçekliğe dayalı bir yapay zeka uygulaması ise veri havuzundaki bilgilere ve programlamaya bağlı olarak hareket edebilir ve sınırlı bir yaratıcılık kapasitesine sahip olabilir. Ancak, yapay zekanın da kendi özgün yaratıcılık alanları ve potansiyeli vardır. Yapay zeka ve insan yaratıcılığı birbirini tamamlayan ve birlikte çalışabilecek potansiyellerdir.

Hakkında Serdar Yağcı

Başlamanın en iyi yolu, konuşmayı kesip, yapmaya koyulmaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Scroll To Top